Wie zit er achter deze website?

‘Wat staat er op het spel?’ is een preventiecampagne van Provincie Limburg, de politie, brandweer, Openbaar Ministerie, Enexis, RIEC en de deelnemende Limburgse gemeenten.

Waarom deze campagne?

In Limburg hebben we te maken met serieuze problemen rond wietteelt, drugsproductie en drugs dealen. Naast een repressieve aanpak willen we ook investeren in preventie. Met deze campagne willen we mensen bewust maken van de risico’s voor zichzelf en hun omgeving, mochten zij overwegen om drugs te gaan produceren of te gaan verhandelen. Daarnaast willen we inwoners alert maken op signalen van drugsproductie en drugshandel en ze stimuleren verdachte situaties (volledig anoniem) te melden.

Meer informatie voor de pers

Ben je journalist en wil je meer weten over de achtergronden van deze campagne? Neem dan contact op met de projectleider.

Meer informatie voor geïnteresseerde organisaties

Ben je werkzaam bij een gemeente of een andere organisatie en wil je meer weten, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om deel te nemen aan de campagne? Neem dan contact op met de projectleider.